רב ברוך פרוכטר חינוך ילדים שיעור 1

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
חינוך ילדים
שיעור רשאון


http://www.beerot.ru/?p=651