רב ברוך פרוכטר חינוך ילדים שיעור 15

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
חינוך ילדים


http://www.beerot.ru/?p=663