רב ברוך פרוכטר חינוך ילדים שיעור 6

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
חינוך ילדים
שיעור שישי


http://www.beerot.ru/?p=655