רב ברוך פרוכטר חינוך ילדים שיעור 7

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
חינוך ילדים
שיעור שביעי


http://www.beerot.ru/?p=656