fbpx

ИВРИТ

video
43 МИН

אחדות הורים בחינוך ילדים

| רב ברוך פרוכטר
video
12 МИН

לגדל את הדור הבא של גדולי ישראל

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
41 МИН

הסתכלות על בעיות של ילדים

| רב ברוך פרוכטר
video
40 МИН

התנגשות בין בית לחברה

| רב ברוך פרוכטר
video
42 МИН

חוסר בטחון עצמי להורים

| רב ברוך פרוכטר
video
50 МИН

הילכות יום טוב — Законы праздников

| רב אברהם קופרמן
video
50 МИН
video
31 МИН

אלול — האחריות שלנו על כלל ישראל

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
34 МИН

סמכות הורית

| רב ברוך פרוכטר
video
42 МИН

חשיבות קשר רגשי בין הורים לילדים

| רב ברוך פרוכטר
video
31 МИН

יארצייט ה-15 של רב יצחק זלבר זצ»ל

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
41 МИН

דמיון או שקר

| רב ברוך פרוכטר
video
1 МИН
video
41 МИН

איך לשמור על הילדים

| רב ברוך פרוכטר