הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת כי תצא

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1743

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת כי תצא

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Ки Теце

http://www.beerot.ru/?p=28281