הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת תצוה

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

2078

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת תצוה

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Тецаве

http://www.beerot.ru/?p=23999