פרשות בחוקותי ובמדבר לילדים

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1483

פרשות בחוקותי ובמדבר לילדים

Недельная глава для детей
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Ваикра и Бемидбар
Глава: Бехукотай и Бемидбар

Содержание урока:
Заканчиваем хумаш Ваикра.
Благословения и проклятия в Торе.
История о больной девочке и листе из свитка Торы.
Хазак, хазак вэ-нитхазэк!
О чем рассказывали прочитанные книги Торы и о чем говорит книга Бемидбар.
Дгалим – знамена.
Пересчет евреев и полушекель.
Книги наследования (сифрей юхасин).
Как евреи располагались вокруг Мишкана.


http://www.beerot.ru/?p=25868