פרשת וזאת הברכה לילדים

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1658

פרשת וזאת הברכה לילדים

Недельная глава для детей
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Дварим
Глава: Ве-зот а-Браха

Содержание урока:
Последний день жизни Моше.
Назначение Йеошуа.
Тринадцать свитков Торы.
Мольба Моше войти в Эрец Исраэль.
Моше поднимается на гору Нево.
Моше смотрит на Эрец Исраэль.
Смерть-поцелуй.
Могила Моше.
Праздник Торы – Симхат Тора.


http://www.beerot.ru/?p=28744