פרשת תרומה לילדים — ויקחו לי תרומה

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

930

פרשת תרומה לילדים — ויקחו לי תרומה

Недельная глава для детей
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Шмот
Глава: Трума

Содержание урока:
И возьмут мне труму – только заповеди и добрые дела можно взять с собой на Небеса и в Грядущий мир.
Ковчег завета.
Крувим – подобные младенцам.
Как крувим показывали евреям их духовный уровень.
Стол и хлеба.
Менора – семисвечник.


http://www.beerot.ru/?p=23836