פרשת שמיני לילדים

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1284

פרשת שמיני לילדים

Недельная глава для детей
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Ваикра
Глава: Шмини

Содержание урока:
Кторет.
Ошибка Надава и Авиу.
Подвиг Аарона.
Признаки кошерности животных.


http://www.beerot.ru/?p=24885