פרשת שמות לילדים — בני ישראל במצרים

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1213

פרשת שמות לילדים — בני ישראל במצרים

Недельная глава для детей — Евреи в Египте
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Шмот
Глава: Шмот

Содержание урока:
Цирки и театры.
Смерть Йосефа и его братьев.
Ненависть и неблагодарность египтян.
Как фараон «забыл» Йосефа.
Хитрость фараона.
Сначала «ба-пэ рах» – мягкими словами, а в конце «ба-парэх» – тяжкая, непосильная работа.
Колено Леви – священнослужители.
Билам, Йов и Итро – три советника фараона.
«Мида кэ-негед мида» – мера за меру.


http://www.beerot.ru/?p=23225