אור התורה מתגלה במעשיהם של גדולי התורה

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1325

אור התורה מתגלה במעשיהם של גדולי התורה

Уроки из Бейт Мидраша:
Свет Торы раскрывается через поступки наших великих учителей
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=40655