שיעור על החנוכה

Дата: | Автор материала: רב אברהם קופרמן

1456

שיעור על החנוכה — רב אברהם כופרמן

שיעור בסמינר של בארות יצחק בציריך תש»פ (עם תרגום לרוסית)

Моадей Ашана — Актуальные даты еврейского календаря

О Хануке

Урок Рава Авраама Купермана на семинаре Беерот Ицхак в Цюрихе (декабрь 2019 г.) — с переводом на русский!


http://www.beerot.ru/?p=48641