אחדות הורים בחינוך ילדים

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

873

רב ברוך פרוכטר. אחדות הורים בחינוך ילדים

שיעור מס׳ 89

Рав Барух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 89 Единство родителей в воспитании детей

Содержание урока:
Должны ли муж и жена иметь одинаковую точку зрения, чтобы преуспеть в воспитании?
Важность родительского контроля в общении детей.
Разрешено ли дать ребенку (даже кошерный) мобильный телефон?
Может ли один из родителей пренебрегать другим перед детьми?
Допустима ли чрезмерность в требованиях детей?
Разрешено ли учить ребенка английскому языку?
Возможно ли сегодня постановить что-то новое для всего Израиля?


http://www.beerot.ru/?p=48470