fbpx

Изучение Талмуда. Трактат "Мегила"

video

Трактат «Мегила» – Лист 25а (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 25а (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 24а и 24б

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 24а

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 23б и 24а

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 23б (ч.5)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 23б (ч.4)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 23б (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 23б (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 23б (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 23а (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 23а (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 22б и 23а

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 22б (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 22б (ч.1)

| Рав Нахум Офман