fbpx

Изучение Талмуда. Трактат "Мегила"

video

Трактат «Мегила» – Лист 22а (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 22а (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 22а (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 21б и 22а

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 21б (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 21б (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 21а и 21б

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 21а (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 21а (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Псахим» – Глава 6, Мишна 1

| Рав Шимон Левин
video

Трактат «Мегила» – Лист 21а (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 20б и 21а

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 20б (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 20б (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 20б (ч.1)

| Рав Нахум Офман