Изучение Талмуда. Трактат "Мегила"

video

Трактат «Мегила» – Лист 30а

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 29б и 30а

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 29б (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 29б (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 29а и 29б

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 29а (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 29а (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 29а (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 28б (ч.4)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 28б (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 28б (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 28б (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 28а и 28б

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 28а

| Рав Нахум Офман
video

Трактат «Мегила» – Лист 27б и 28а

| Рав Нахум Офман