רב ברוך פרוכטר חינוך ילדים שיעור 17

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
חינוך ילדים


https://www.beerot.ru/?p=665