רב ברוך פרוכטר חינוך ילדים שיעור 3

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
חינוך ילדים
שיעור שלישי


https://www.beerot.ru/?p=653