רב ברוך פרוכטר חינוך ילדים שיעור 5

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
חינוך ילדים
שיעור חמישי


https://www.beerot.ru/?p=654