רב ברוך פרוכטר חינוך ילדים שיעור 8

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
חינוך ילדים
שיעור שמיני


https://www.beerot.ru/?p=657