רב פרוכטר שלום בית שיעור 1

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
שלום בית
שיעור רשאון


https://www.beerot.ru/?p=644