רב פרוכטר שלום בית שיעור 2

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
שלום בית
שיעור שני


https://www.beerot.ru/?p=645