רב פרוכטר שלום בית שיעור 3

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
שלום בית
שיעור שלישי


https://www.beerot.ru/?p=646