רב פרוכטר שלום בית שיעור 4

סדרת שיעורים של רב פרוכטר בעניין שלום בית שיעור רביעי


https://www.beerot.ru/?p=648