רב פרוכטר שלום בית שיעור 5

סדרת שיעורים של רב פרוכטר
בעניין
שלום בית
שיעור חמישי


https://www.beerot.ru/?p=649