הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת וישלח

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1193

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת וישלח

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Ваишлах

https://www.beerot.ru/?p=29625