הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת קורח

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1781

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת קורח

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Корах

https://www.beerot.ru/?p=26613