לגדל את הדור הבא של גדולי ישראל

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

520

הרב יגאל פולישצ׳וק: לגדל את הדור הבא של גדולי ישראל

Уроки из Бейт Мидраша — Вырастить великих в Торе
Рав Игаль Полищук

https://www.beerot.ru/?p=48450