סיום מסחת נדרים בכולל הר»ן

סיום מסחת נדרים בכולל הר»ן

Окончание трактата Недарим в колеле Ран


https://www.beerot.ru/?p=29445