לימוד תורה בזכות נשים — רב יגאל פולישצ’וק

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

585

לימוד תורה בזכות נשים — רב יגאל פולישצ’וק

Учеба Торы в заслугу женщин
Рав Игаль Полищук

https://www.beerot.ru/?p=47046