fbpx

Изучение Талмуда. Трактат "Макот"

video
24 МИН

Трактат «Макот» – Лист 4б (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video
25 МИН

Трактат «Макот» – Лист 5а (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video
23 МИН

Трактат «Макот» – Лист 5а (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video
21 МИН

Трактат «Макот» – Лист 5а (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video
22 МИН

Трактат «Макот» – Лист 5а и 5б

| Рав Нахум Офман
video
21 МИН

Трактат «Макот» – Лист 5б (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video
24 МИН

Трактат «Макот» – Лист 5б (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video
18 МИН

Трактат «Макот» – Лист 5б (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video
24 МИН

Трактат «Макот» – Лист 5б и 6а

| Рав Нахум Офман
video
25 МИН

Трактат «Макот» – Лист 6а (ч.1)

| Рав Нахум Офман
video
21 МИН

Трактат «Макот» – Лист 6а (ч.2)

| Рав Нахум Офман
video
19 МИН

Трактат «Макот» – Лист 6а (ч.3)

| Рав Нахум Офман
video
17 МИН

Трактат «Макот» – Лист 6а (ч.4)

| Рав Нахум Офман
video
15 МИН

Трактат «Макот» – Лист 6б (ч.1)

| Рав Нахум Офман