הלכות יום טוב — Законы праздника

Дата: | Автор материала: רב אברהם קופרמן

1931

הלכות יום טוב — רב אברהם קופרמן

שיעור בסמינר של בארות יצחק בציריך תשע»ז (עם תרגום לרוסית)

Законы праздника
Урок Рава Авраама Купермана на семинаре Беерот Ицхак в Цюрихе (февраль 2017) — с переводом на русский!

 


http://www.beerot.ru/?p=32661