יסודות המלאכה טוחן וסחיטת מיצים — «молотьба» и выжимание сока

Дата: | Автор материала: רב אברהם קופרמן

1400

יסודות המלאכה טוחן וסחיטת מיצים מהפרות — רב אברהם קופרמן

שיעור בסמינר של בארות יצחק בציריך תשע»ח (עם תרגום לרוסית)

Основы работы «молотьба» и «выжимание сока из фруктов»
Урок Рава Авраама Купермана на семинаре Беерот Ицхак в Цюрихе (апрель 2018)

http://www.beerot.ru/?p=42063