יסודות המלאכה טוחן — Основы работы «молотьба»

Дата: | Автор материала: רב אברהם קופרמן

1373

יסודות המלאכה טוחן — רב אברהם קופרמן

שיעור בסמינר של בארות יצחק בציריך תשע»ח (עם תרגום לרוסית)

Основы работы «тохен» (молотьба)
Урок Рава Авраама Купермана на семинаре Беерот Ицхак в Цюрихе (сентябрь 2018)

http://www.beerot.ru/?p=44324