הגאון הרב אשר וויס — פרשת וירא — הפסקה בין בשר לחלב

Дата: | Автор материала: רב אשר וויס

1313

הגאון הרב אשר וויס — פרשת וירא — הפסקה בין בשר לחלב

Урок гаона рава Ашера Вайса по недельной главе Ваера
Перерыв между мясным и молочным

http://www.beerot.ru/?p=29142