מעשה אבות — איש חרוץ מאוד

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1271

מעשה אבות — איש חרוץ מאוד

Маасэ авот
Благословение трудолюбивого человека

Содержание урока:

Праздник в Лудкии.
Где взять оливковое масло?
Иерусалим, Цор и Гуш-Халав.
Трудолюбивый работник из Гуш-Халава.
Бедняк или богач?
Сколько масла продал трудолюбивый!
Почему богатый хозяин оливок работал сам?
Возвращение в Лудкию.


http://www.beerot.ru/?p=29405