הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת בשלח — שירת הים

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

2778

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת בשלח — שירת הים

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Бешалах
Шират а-Ям – Песнь у рассеченного моря

http://www.beerot.ru/?p=30875