הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת ויצא — שעור 1

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1507

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת ויצא — שעור 1

1 урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Ваеце

http://www.beerot.ru/?p=21745