הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת ויצא — שעור 3

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1203

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת ויצא — שעור 3

3 Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Ваеце

http://www.beerot.ru/?p=21865