הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת ויצא — שעור 5

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

839

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת ויצא — שעור 5

5 Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Ваеце

http://www.beerot.ru/?p=21963