הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת משפטים — מחצית השקל

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

2243

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת משפטים — מחצית השקל

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Мишпатим
Полшекеля – во главе всех монет

 


http://www.beerot.ru/?p=23709