הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת בחוקותי

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1824

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת בחוקותי

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Бехукотай
Перечисление проклятий перед дарованием Торы

http://www.beerot.ru/?p=25912