הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת תרומה

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1789

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת תרומה

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Трума

http://www.beerot.ru/?p=23842