הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת בלק — תלמדי בלעם הרשע

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

2450

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת בלק — תלמדי בלעם הרשע

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Балак
Ученики Билама

http://www.beerot.ru/?p=26947