פרשת וישלח לילדים — יעקב חוזר לארץ כנען

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1197

פרשת וישלח לילדים — יעקב חוזר לארץ כנען

Недельная глава для детей — Возвращение в землю Кнаан
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Берейшит
Глава: Ваишлах

Содержание урока:
Яаков с семьей и богатством возвращается в Эрец Кнаан.
Посланцы Яакова.
Внук Авраама? Сын Ицхака? Брат Яакова!
Бегство воинов Эсава. Брат или враг?
Молитва Яакова.
Подарки.
Приготовления к войне.
Маленькие кувшины.
Ангел Эсава.
Гид а-наше.


http://www.beerot.ru/?p=23199