פרשת וארא לילדים

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1732

פרשת וארא לילדים

Недельная глава для детей
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Шмот
Глава: Ваэра

Содержание урока:

Посох Аарона.
Неблагодарность Фараона.
Чудо и колдовство – чудо сильнее.
Фараон у реки.
Первая Казнь – Кровь.
Египтяне покупают воду у евреев.


http://www.beerot.ru/?p=30437