פרשת חוקת לילדים

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1258

פרשת חוקת לילדים

Недельная глава для детей
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Бемидбар
Глава: Хукат

Содержание урока:
Красная корова и золотой телец.
Притча о служанке и ее сыне.
Посланцы к Эдому.
Посланцы к Амону и Моаву.
Захват моавитянских земель Сихоном.
Сражение евреев с Сихоном.


http://www.beerot.ru/?p=26935