פרשת שמות לילדים

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1574

פרשת שמות לילדים

Недельная глава для детей
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Шмот
Глава: Шмот

Содержание урока:

Опасность зависти.
Смерть Йосефа и его братьев.
Евреи расселяются из земли Гошен по всему Египту.
Как появляется ненависть?
Три советника Фараона.


http://www.beerot.ru/?p=30357